ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2566

เรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
เข้าร่วม พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (ChE รุ่นที่ 36)
วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13:00-16:00 น.
ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
บรรยายเรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม” จากคุณวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม คณะอนุกรรมการการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร และภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี สภาวิศวกร
เสวนาโต๊ะกลม รุ่นพี่เจอรุ่นน้อง จากรุ่นพี่ ChE รุ่น 29
พิธีผูกข้อมือผูกใจ...ผูกกันไว้เพื่อความสัมพันธ์
 


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 21 เมษายน 2566
Back to top