ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่าน ที่คว้าถ้วยรางวัล และเหรียญ

       เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้เข้าร่วมงานวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์  หรือ CHEMTECH GAMES ครั้งที่ 16 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้คว้าเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลต่างๆ มาฝากภาควิชาฯ มากมาย อาทิเช่น ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล 


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2559
Back to top