กิจกรรม “วันนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา”

ขอเรียนเขิญอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3-4 ทุกท่าน 
เข้าร่วมกิจกรรม “วันนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา”  
ในวันที่ 2 ก.ค. 2564 เวลา 13:00-15:00 น. ในรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน  เตรียมความพร้อม และขอคำแนะนำ 
จากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนและเปิดภาคเรียน 
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

Topic: ZOOM CHE-3
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96073724130
Meeting ID: 960 7372 4130
Passcode: 716220

 

 


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 29 มิถุนายน 2564
Back to top