ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภัค ตันติศิรินทร์ ที่ได้รับรางวัล Poster Award

      ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ผศ.ดร.สุภัค ตันติศิรินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับรางวัล Poster Award ในหัวข้อ Synthesis and Characterization of Intergrowth Zeolite Composite of LSX/A จากงาน International Symposium on Zeolite and Microporous Crystals 2015 (ZMPC2015) จัดโดย The Japan Association of Zeolite (JAZ) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558 ณ เมือง Sapporo ประเทศญี่ปุ่น


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 31 ตุลาคม 2559
Back to top