เปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2565
Back to top