ขอเชิญบุคลากรและ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ขอเชิญบุคลากรและ  นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 


ติดอาวุธ ตะลุยโลกแห่งการทำงาน : Discovering Yourself 
22 มีนาคม พ.ศ. 2566  08.30-12.00 


อาคาร 88 ห้อง 903-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
บรรยายโดย ทีมวิทยากร อิ่มสุข
https://www.facebook.com/Imsukk
แล้วพบกัน


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 21 มีนาคม 2566
Back to top