ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2566

ขอเชิญบุคลากรและ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 ประจำปีการศึกษา 2565

 กับโครงการ ติดอาวุธ ตะลุยโลกแห่งการทำงาน Day 2
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
วันอังคารที่ 25 เมษายน เวลา 8.30 - 12.00 น.
อาคาร 81 ห้องประชุมวิจิตรวาที คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

บรรยายโดย ทีมวิทยากร อิ่มสุข
https://www.facebook.com/Imsukk

ห้ามพลาด จัดหนักจัดเต็ม 
- การค้นพบและตระหนักรู้ “คุณค่าในตัวเอง”
- การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน
- บุคลิกภาพ และการสร้างความประทับใจในการสัมภาษณ์งาน
- การตอบคำถามสัมภาษณ์งาน
- การแต่งกายเพื่อการสัมภาษณ์งาน
- การเขียน Curriculum Vitae (CV)
- เทคนิค และตัวอย่างของ Portfolio
- ตัวอย่างบทบาทสมมุติการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 21 เมษายน 2566
Back to top