** อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีเท่านั้น ** ตารางการใช้ห้อง >สถานะห้องว่าง (สามารถจองได้)   ระงับการจอง   หมดเวลา สถานะห้องไม่ว่าง (จองไม่ได้)   กำลังใช้ห้อง   เช็คอินแล้ว   จองห้อง