รายการห้องทั้งหมด

ห้องประชุม 86-1306 (ชั้น 13)

จำนวนที่นั่ง: 10

อุปกรณ์ประจำห้อง: Smart TV, โต๊ะ, เก้าอี้

สถานะห้อง:   งดจอง

การใช้ห้อง:   ห้องว่าง


รายละเอียด

ห้องประชุม 86-1307 (ชั้น 13)

จำนวนที่นั่ง: 6

อุปกรณ์ประจำห้อง: Smart TV, โต๊ะ, เก้าอี้

สถานะห้อง:   ปกติ

การใช้ห้อง:   ห้องว่าง


ห้องประชุม 86-1308 (ชั้น 13)

จำนวนที่นั่ง: 6

สถานะห้อง:   งดจอง

การใช้ห้อง:   ห้องว่าง


รายละเอียด

ห้องประชุม 1 (ชั้น 15)

จำนวนที่นั่ง: 10

อุปกรณ์ประจำห้อง: Smart TV

สถานะห้อง:   ปกติ

การใช้ห้อง:   ห้องว่าง


ห้องประชุม 2 ใหญ่ (ชั้น 15)

จำนวนที่นั่ง: 30

อุปกรณ์ประจำห้อง: Smart TV, Projector

สถานะห้อง:   ปกติ

การใช้ห้อง:   ห้องว่าง