รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 336 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารลิ้งดังนี้ ดาวโหลดเอกสารไฟล์


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559
Back to top