ที่อยู่ภาควิชา

  • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
  • 0 2555 2000 ต่อ 8230 โทรสาร: 0 2587 0024
  • che@eng.kmutnb.ac.th

ติดตามข่าวสาร


Back to top