ขอแสดงความยินดีกับ นาย กฤษฎา วัชรินทร์ นักศึกษาภาควิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
ขอแสดงความยินดีกับ
นาย กฤษฎา วัชรินทร์ นักศึกษาภาควิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับชั้น ปริญญาโท
ที่รับได้รางวัล "TSB 2020 BEST ORAL PRESENTATIONS"

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ในการเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยสมาคมชีวภาพแห่งประเทศไทย 
The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020)

นำเสนอผลงานในชื่อ Effect of the controlling variables of the semi-batch reactor for lignin recovery via CO2 on lignin yield

 


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 18 ธันวาคม 2563
Back to top