เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00-16:00 น. (Online)

วิทยากรรับเชิญ 
พี่มุก ปณิดา ChE รุ่น 33 บรรยายหัวข้อ “เรียนยังไงให้ประสบผลสำเร็จ” 
คุณสิทธิวัฒน์ กิจเสถียรกุล ผู้จัดการส่วนลูกค้าปิโตรเคมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ “คนแบบไหนที่ใช่สำหรับบริษัทและผู้ประกอบการในยุค Technology Disruption”
 
 


- ประชาสัมพันธ์เมื่อ 28 มิถุนายน 2564
Back to top